Elecció de Terapeuta

Tant si és la primera vegada como si no, és possible que no et resulti fàcil decidir en mans de qui depositar la teva confiança. T’exposo algunes claus a tenir en compte per triar un/a bon/a professional de la psicologia clínica.

1  ✤  Col·legiació professional

Ha de ser membre vigent del COP (Colegio Oficial de Psicología) i estar registrat/da en la seva comunitat autònoma (COPC a Catalunya). Hauria de poder oferir-te el seu número de col·legiat/da sense problema.

2  ✤  Habilitació clínica sanitària

Ha de disposar de l’acreditació com a psicòleg/oga general sanitari/ària (PGS), expedida pel Departament de Salut, imprescindible per a treballar en l’àrea de salut mental.

3  ✤  Titulació i Orientació

Per evitar l’intrusisme laboral, la seva formació ha de ser oficial i titulada, en forma de carrera universitària, preferiblement amb màster o cursos complementaris. La documentació ha de ser oficial i acreditar que està especialitzat/da en el que busques. Ha d’exposar clarament la seva orientació terapèutica i estil de praxis professional, per a poder comprovar si pot oferir-te el que necessites.

4  ✤  Serveis

Sempre serà desitjable que pugui oferir-te tant diagnòstic com tractament, per evitar haver de saltar posteriorment d’un professional a un altre; la qual cosa no resultaria el més òptim tant pel pacient com per a la teràpia. També seria interessant que pugui oferir-te assistència online per videoconferència, a banda de la visita presencial habitual.

5  ✤  Altres aspectes

Si disposa de pàgina web, revisa que compleixi amb els estàndards de certificació en Seguretat Informàtica (el candau que apareix a l’esquerra en la barra de direccions) i que compleix amb la política de privacitat normativa. Els/Les psicòlegs/ogues comptem amb un Codi Deontològic que hem de respectar, que garanteix també la confidencialitat.

Per últim, i no menys important, et suggereixo que observis com et sents amb la/el terapeuta en qüestió. Com a psicòloga clínica, podràs observar que compleixo amb tots els requisits esmentats; però més enllà del que és estrictament legal, crec en la importància del feeling que obtinguis de la interacció amb la/el professional que finalment triïs. Ha de transmetre’t confiança i seguretat, comprensió exenta de judici i llibertat per expressar-te en tot moment.

 

 


Compártelo ⁞ Comparteix ⁞ Share it ⁞ 共有

 

⟸  Retornar al Blog