Més sobre mi

La meva trajectòria professional s’enfoca a la pràctica clínica en consulta privada en l’àrea hospitalària. Col·laboració amb centres privats tant a nivell local com amb centres amb reconeguda presència internacional. Col·laboració amb entitats mèdiques en unitats com la de psicologia, psiquiatria o reumatologia. Implementació de projectes relacionats amb l’educació en igualtat de gènere, educació sexual i digital en adolescència impartint conferències en centres educatius.

En l’àmbit social, assistència en atenció a la dona, cobertura i relacions entre col·lectius infantojuvenils de procedència asiàtica, mediació i integració de col·lectius vulnerables,  i realització de tallers per a cuidadors de població clínica dependent, impulsats per la Fundació Obra Social de ‘La Caixa’.

Realització de projectes enfocats al desenvolupament neuroemocional mitjançant l’aplicació de teràpies artístiques com la musicoteràpia, i projectes enfocats a la resolució i gestió psicopedagògica en infància i adolescència. Formació complementària en psicopatologia del son infantil com a Gentle Sleep Coach®.

Accedeix aquí per a conèixer millor la meva visió i missió professionals.

 


 

Psicologia Clínica

Psicologia Educativa

Psicologia Social

Artteràpia

Psicopedagogia

Psicopatologia Infantil